Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА - система економічних, правових, дипломатичних, ідеологічних, військових, культурних та ін. зв'язків і відносин між народами, державами й групами держав, провідними соціальними, економічними та політичними силами й організаціями, що діють на світовій арені.

Короткий словник політологічних термінів

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки і зміцнення миру, безпеки і розвитку співробітництва між державами. Діє на основі Статуту ООН. Головні ... Читай дальше

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

(international relations) - сукупність економічних, політичних, правових, дипломатичних, військових, культурних та інших зв'язків і відносин між державами, соціальними, політичними, економічними силами (суб'єктами), що діють на світовій арені. Домінуючу роль у ... Читай дальше

НАЦИОНАЛИЗМ

(от лат. natio - нация, народ) - идеология, основанная на пропаганде национальной исключительности и национального превосходс­тва, а также политика, реализующая националистическую идеологию. Наци­онализм может выражаться в разжигании национальной ненависти и ... Читай дальше

ВОЙНА И ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ

это формы разрешения политических противоречий путём вооружённого насилия, различающиеся степенью его применения. Война и вооружённый конфликт - это не прекращение прежней политики, а продолжение её другими, т.е. насильственными средствами (К. ... Читай дальше

ИСЛАМИЗМ В ПОЛИТИКЕ

организация политической жизни на основе догм и предписаний исламской религии. Ислам как мировая религия (ныне на Земле насчитывается более миллиарда мусульман) является одним из важнейших факторов современной политики. Во многих ... Читай дальше