Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА - (від франц. modern - новітній, сучасний) закономірна тенденція функціонування й розвитку політичної системи відповідно до реалій та вимог часу; процес трансформації суспільства, що супроводжується формуванням політичних інститутів, соціальною мобілізацією та поглибленням політичної участі, поширенням демократичних цінностей і норм, властивих розвиненим країнам, у країнах менш розвинених.

Короткий словник політологічних термінів