Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

МОНАРХІЯ

МОНАРХІЯ - (грец. monarchia - єдиновладдя, єдинодержавність) - форма державного управління, за якої верховна влада повністю або частково зосереджена в руках однієї особи – глави держави, як правило, спадкоємного правителя, монарха. Розрізняють необмежену (абсолютну) монархію та обмежену (конституційну), за якої влада монарха обмежена парламентом.

Короткий словник політологічних термінів

МОНАРХИЯ

(греч. monarchia – единовластие) – одна из форм государственного правления. Сущностной характеристикой монархии является концентрация, сосредоточение в руках одного лица – монарха – верховной власти, которая передается по наследству. Различают ... Читай дальше

ДЕСПОТИЗМ

(від грец. despot - володар, самодержець) - система державного устрою, необмежена монархія, яка характеризується абсолютним свавіллям влади та безправ'ям підданих; самовладдя, жорстоке придушення волевиявлення народу. Читай дальше

АБСОЛЮТИЗМ

(фр. absolutisme, англ, absolutism, від лат. absolutus — необмежений, безумовний) — абсолютна монархія; самодержавна влада, форма держави, при якій монарху належить необмежена верховна влада, що виключає участь народу в законодавстві ... Читай дальше

АБСОЛЮТНА ВЛАДА

(absolute power/ authority – повна влада, абсолютні повноваження) – безмежна, нічим і ніким не контрольована влада того чи іншого суб’єкта (монарха, ватажка мафії, вождя, фюрера і т.п.). Читай дальше

АБСОЛЮТИЗМ

понятие, характеризующее форму государственного правления и способ организации политической власти в стране с монар­хическим режимом. Абсолютизм означает сосредоточение всей полноты власти в руках одного лица - монарха. Абсолютизм связан с ... Читай дальше