Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ОДНОПАРТІЙНА СИСТЕМА

ОДНОПАРТІЙНА СИСТЕМА - неконкурентний тип партійної системи, що складається з представників або членів однієї політичної партії. Існувала в СРСР, деяких інших соціалістичних країнах. На сучасному етапі поширена в постколоніальних країнах, де поки що не сформувалися сучасна розвинена соціальна структура і відповідний їй політичний плюралізм.

Короткий словник політологічних термінів