Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ОЛІГАРХІЯ

ОЛІГАРХІЯ - (грец. oligarchia - влада небагатьох) – політичне та економічне панування, влада, правління невеликої групи людей, а також сама правляча група. Термін було запроваджено Платоном і Арістотелем у V - IV ст. до н.е. для позначення однієї з найгірших, на їхню думку, форм правління, коли „влодорюють багаті, а бідні не беруть участі у правлінні". Розрізняють О. аристократичну і фінансову.

Короткий словник політологічних термінів

ОЛИГАРХИЯ

(греч. oligarchia, от oligos – немногий и arche – власть) – власть немногих; немногочисленной, узкой группы лиц. Политическая олигархия означает политический режим, где вся полнота власти принадлежит определенной обособленной элите ... Читай дальше