Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПЛЕБІСЦИТ

ПЛЕБІСЦИТ - (від лат. plebs -простолюд і scitum - рішення, постанова) - узагальнене опитування громадян з метою виявити їхню думку, волю й позицію щодо якогось спільного й значущого питання.

Короткий словник політологічних термінів