Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПОЛІТИКА

ПОЛІТИКА - (грец. politika - державні і суспільні справи) - організаційна, регулятивна й контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється соціальна діяльність, спрямовано на досягнення, утримання й реалізацію влади індивідами й соціальними групами задля ствердження власних запитів і потреб.

Короткий словник політологічних термінів