Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

ПОЛІТИЧНА ВЛАДА (political power/authority) -1) право, здатність і можливість соціального суб'єкта (індивіда, групи) нав'язувати, відстоювати і запроваджувати в життя певні політичні погляди, установки і мету, проводити свою волю за допомогою правових і політичних норм і спеціального інструмента — держави. Відбиває політичні позиції, які мають ті чи інші верстви населення, класи, нації і конкретні особи; 2) взагалі вплив і керування в будь-яких політичних організмах — партіях, рухах — безвідносно до того, знаходяться вони у керма державної влади чи знаходяться в опозиції.

Короткий словник політологічних термінів

АБСОЛЮТНА ВЛАДА

(absolute power/ authority – повна влада, абсолютні повноваження) – безмежна, нічим і ніким не контрольована влада того чи іншого суб’єкта (монарха, ватажка мафії, вождя, фюрера і т.п.). Читай дальше

ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ

(службовим становищем) (abus of power/authority) - навмисне, незаконне використання посадовою особою, держслужбовцем службового становища в корисливих цілях, яке заподіює істотну шкоду державним чи суспільним інтересам, які охороняються законом, а також ... Читай дальше