Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

СПІВТОВАРИСТВО ПОЛІТИЧНЕ

СПІВТОВАРИСТВО ПОЛІТИЧНЕ (political generality) - суспільна група, яка характеризується спільністю інтересів, наявністю визначених засобів стримування руйнівного насильства, а також установами й інститутами для прийняття і запровадження в життя владних рішень.

Короткий словник політологічних термінів