Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ (політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується їхніми ідеями, що бере на своє озброєння їхні прийоми, методи і процедури. Предмет досліджень С.п., власне, сама політика і політичної процес, їхні закономірності, складові елементи і прояви, оцінювані за допомогою методологічних прийомів, моделей і технологій політичної соціології. Головне в С.п. — зміст її емпіричних досліджень, орієнтація на практичні результати, вироблення рекомендацій для підвищення ефективності політичної(державної) діяльності, ролі і впливів політичних партій і лідерів. Вихідні ідеї цієї наукової галузі активно розглядалися ще Платоном, Арістотелем, іншими мислителями. Різні аспекти С.п. розроблялися Макіавеллі, Гоббсом, Монтеск'є, Токвілем, французькими енциклопедистами і ін. Значний внесок в цю науку зробили такі західні вчені кінця ХІ.Х-ХХ ст. як М. Вебер, Г. Моска, Г. Ласуелл, ряду шкіл і напрямків.

Короткий словник політологічних термінів