Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ШОК ПОЛІТИЧНИЙ

ШОК ПОЛІТИЧНИЙ (фр. shoe, англ. shock) ~ у політичній практиці поняття, запозичене з медицини (реакція людського організму на надзвичайні подразники, що виражається важкими розладами життєвих процесів).

Короткий словник політологічних термінів