Політична історія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Академвидав | Кількість сторінок: 552

Запитання. Завдання

1. Які фактори спричинили загострення соціально-економічного і політичного становища на українських землях у середині XVII ст.?

2. Проаналізуйте погляди та їх еволюцію ідеологів козаччини на державний устрій Гетьманщини.

3. Якими були мета, характер, рушійні сили і результати української Визвольної війни 1648—1654 pp.?

4. Охарактеризуйте особливості зародження Української козацької держави.

5. Які наслідки для України мала Переяславська угода й московські Березневі статті 1654 p.?

6. Які причини та політичні наслідки громадянської війни в Україні наприкінці 50-х — на початку 60-х років XVII ст.?

7. Обґрунтуйте причини та уроки поразки української Визвольної війни.