Зовнішня політика України: навчальний посібник

Автори: , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 572

Дивись також:

БЮРОКРАТИЗМ

— способ проявления негативных качеств бюрократии как особого чиновничье-административного слоя государства. Это объективное со­стояние чиновника-бюрократа, ...

ДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма, способ практического существования политики. Немецкий философ Якоб Беме (1575-1624) оставил меткое замечание по поводу ...

МАКИАВЕЛЛИЗМ

— образ, схема политического поведения, пренебрегающая нормами морали для до­стижения политических целей. Термин связан с ...

НЕЙТРАЛИТЕТ

(нем. Neutralitat; от лат. neuter ни тот, ни другой) – принцип внешнеполитической деятельности государства. Предполагающий ...

АБСЕНТЕИЗМ

АБСЕНТЕИЗМ (лат.absentis — отсутствующий) — одна из форм сознательного бойкотирования изби­рателями выборов, отказ от участия ...

Рекомендована література

Апанович О. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. — К., 1994.

Байдаус Э. Штрихи к политическому портрету Б. Хмельницького в контексте молдавско-украинских отношений (1648— 1653 гг.) // Україна в Цептрально-Східній Європі. Студії а історії XI—XVIII ст. — К., 2000.

Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 р. — К., 2005.

Брехуненко В. Витоки кримської політики Богдана Хмельницького // Український історичний журнал. — 1995. — № 4.

Горобець В. Українська зовнішня політика напередодні та в часи війни з Російською державою (1657—1659 рр.) // Істину встановлює суд історії: Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. — Т. 2. — Наукові студії.

Горобець В. Іван Нечай та українсько-російські змагання за Білорусь (1655—1659) // Український історичний журнал. — 1998. — № 1; № 2.

Горобець В. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини ХУП — першої чверті ХУШ ст. — К., 1995.

Горобець В. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні та тактичні відступи другої половини 1655 р. // Український історичний журнал. — 2000. — № 1—2.

Горобець В. Українсько-російські дипломатичні стосунки 1648—1657 рр. // Київська старовина. — 1995. — № 6.

ГурбикА, Українсько-російські військово-політичні відносини в період Раднотської системи (1656—1657 рр.) // Істину встановлює суд історії: Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. — Т. 2. — Наукові студії.

Переяславська Рада 1654 р.: Історіографія та дослідження: 36. ст. — К., 2003.

Пріцак О. Ще раз про союз Богдана Хмельницького з Туреччиною // Український археографічний щорічник. — 1993. — Вип. 2.

Степанков В. Українська революція 1648—1676 рр. у контексті європейського революційного руху XVI—XVIII ст.

Спроба порівняльного аналізу // Український історичний журнал. — 1997.

Федорук Я. Міжнародна дипломатія і політика України. 1654—1657. — Л., 1996. — Ч. 1.

Флоря Б. Богдан Хмельницький і турецька "протекція" // Київська Старовина. — 2001. — № 3.

Шевченко Ф. Дипломатична служба на Україні під час Визвольної 1648—1654 рр. // Історичні джерела та їх використання. — К.: Наукова думка, 1964. — Вин. 1.