Історичне джерелознавство: Підручник

Автори: , , , , , | Рік видання: 2002 | Видавець: Київ: Либідь | Кількість сторінок: 488

Розділ 2. СТРУКТУРА ІСТОРИЧНОГО ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА

Сучасний стан розробки теоретичних та методичних проблем історичного джерелознавства, наукове опрацювання нової джерельної бази історичної науки, інтеграційні процеси у цій сфері вимагають глибшого з'ясування структури джерелознавства, шо сприятиме, з одного боку, чіткішому визначенню його місця в системі історичних знань, а з іншого — осмисленню ролі внутрішніх компонентів джерелознавства, його зв'язків з іншими галузями науки та спеціальними історичними дисциплінами.