Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Категорії проведення соціальних досліджень

Значне місце в системі категорій і понять соціології посідають категорії, які відбивають специфіку опрацьованої інформації. Тут чільне місце займає категорія "соціологічне дослідження" і відповідний ряд понять, які розкривають зміст цієї категорії. Це методика і техніка досліджень з безліччю їх видів, соціологічні заміри, емпірична інтерпретація понять, анкетування, опитування, логічна програма, техніка дослідження, процедура дослідження, анкета, контент-аналіз тощо.

Отже, система категорій і понять в соціології має складну побудову і субординаційну залежність створених нею груп понять. Принципове ж значення полягає в тому, що ця система відбиває і розкриває соціальне в його безпосередньому зв'язку з практикою. Побудова такої системи, яка б відображала структуру соціологічного знання, є одним з найважливіших завдань соціології.