Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Соціальні відносини — це відносини, які виникають переважно у невеликих соціальних групах (у сім'ї, фірмі, між сусідами тощо).

2. Суспільні відносини —відносини, які встановлюються між великими групами людей в економічній, політичній, духовній сферах.

3. Соціальний контакт —взаємодія на основі обміну цінностями, благами; виявляє потребу в спілкуванні і соціальній дії. Між суб'єктами соціального контакту лежать певні цінності. При соціальному контакті виникає інформаційний механізм спілкування.

4. Спілкування — це багатоплановий процес взаємодії соціальних суб'єктів, організації їх життєдіяльності, реалізації потреб, обміну інформацією.

5. Соціальні норми —система вимог і правил, які історично склалися в певному суспільному середовищі.

6. Соціальний інститут — організована форма діяльності людей, в більшості своїй закріплена в правових і моральних нормах.