Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ЛІТЕРАТУРА

1. Герасимчук A.A., Тимошенко 3.1. Курс лекцій з філософії.— К., 2000.

2. Кон И.С. Социология личности.— M., 1967.

3. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество.— М., 1992.

4. Социология. Учебник для высших учебных заведений (Г.В.Осипов, А.Б.Кабыща и др.).— М.: Наука, 1995.

5. Социология. Наука об обществе. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. В.П.Андрущенко.— Харьков, 1996.

6. Якуба О.О. Соціологія.— Харків, 1996.

7. Thomas Е. Lasswell. Class and Stratum.— Boston, 1965.