Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Поради українських вчених щодо організації роботи менеджера

Звичайно, найдосконаліша система управління організацією сама по собі не забезпечить високої продуктивності. Завжди треба дбати про раціональну організацію її роботи. Українські вчені А.І.Кредісов, Є.Г.Панченко та В.А.Кредісов у своїй книзі "Менеджмент для керівників" наводять такі поради":

1. Робота мас виконуватися від початку до кінця. Кожен повинен виконувати цілісну частину роботи з тим, щоб вона була нерозривною і закінченою.

2. Підтримуйте регулярні контакти із співробітниками, постачальниками і покупцями вашої продукції. Сприяйте тому, щоб ваші працівники знали постачальників, клієнтів та своїх колег.

3. Використовуйте усі різноманітні вміння і навички працівників організації.

4. Заохочуйте самостійність працівників у роботі. Дайте їм змогу самим вирішувати, як виконувати свою роботу. Самоуправління є першим кроком до розвитку людських ресурсів.

5. Результати праці мають впливати безпосередньо на саму працю. Нехай працівники знають, як добре вони виконали роботу, щоб прагнули працювати ще краще.

6. Працівники повинні мати можливість професійного зростання, тобто для розширення свого світогляду, розвитку вмінь виконувати завдання відповідно до визначених критеріїв.