Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

БЕРГЕР

Бергер (Berger) Питер Людвиг (17.03.1929, Вена) - американский социолог, ведущий представитель феноменологической социологии знания, видный ...

БЕЛЛА

Белла (Bellah) Роберт H. (p. 1927) - американский социолог, профессор социологии и сравнительных исследований в ...

БЕНЕДИКТ

Бенедикт (Benedict) Рут Фултон (1887-1948) - американский культурантрополог, виднейший (вместе с Кардинером, Линтоном, Сепиром, М. ...

БЕНЬЯМИН

Беньямин (Benjamin) Вальтер (15.07.1892, Берлин-26.09.1940) - немецкий критик, публицист и социолог искусства леворадикальной ориентации; проделал ...

БЕЛЛ

Белл (Bell) Даниел (Ю.05.1919, Нью-Йорк) - американский социолог, специалист в области истории обществ, мысли, политических ...

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Управління організацією — процес забезпечення обраними або призначеними людьми діяльності організації в економічній, соціальній, політичній і культурній сферах.

2. Ієрархія — структура управління, коли одна структура підпорядкована вищій, а та ще вищій І т. д.

3. Менеджер — керівних організації, або один із її керівників, який має повноваження у сфері прийняття рішень стосовно конкретних видів діяльності організації.

4. Функції управління —процедури виконання, реалізації цілей організації.

5. Засади —основні теоретичні положення, на які повинні спиратися у своїй діяльності керівники та рядові члени організації.