Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Управління організацією — процес забезпечення обраними або призначеними людьми діяльності організації в економічній, соціальній, політичній і культурній сферах.

2. Ієрархія — структура управління, коли одна структура підпорядкована вищій, а та ще вищій І т. д.

3. Менеджер — керівних організації, або один із її керівників, який має повноваження у сфері прийняття рішень стосовно конкретних видів діяльності організації.

4. Функції управління —процедури виконання, реалізації цілей організації.

5. Засади —основні теоретичні положення, на які повинні спиратися у своїй діяльності керівники та рядові члени організації.