Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Проблеми влади в суспільстві

Проблема влади в суспільстві на його найвищих рівнях є цариною більше політології, ніж соціології. Правда, такі видатні соціологи, як М.Вебер, Ф.Знанецький, Р.Дарендорф, Є.Вятр, А.Боднар, намагалися спроектувати відносини вищих ешелонів влади на владу в соціальних структурах — середніх та малих організаціях, навчальних закладах, релігійних об'єднаннях тощо. Не завжди така проекція була коректною — якщо в діяльності уряду, політичних партій, численних економічних структурах домінують засади раціональності, то на рівні малих груп, наприклад, у взаємодії владних структур і рядових членів організації значною мірою на перебіг подій впливають психологічні, етичні чинники тощо.

Існування в кожній соціальній системі фундаментального поділу на провідну меншість і більшість, що йде за нею — безперечний соціальний закон. При цьому єдиною можливістю ефективної діяльності будь-якого суспільства, що має визначену мету, є організація, яка виступає в тій чи іншій формі ієрархічного управління (Р.Міхельс).