Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Володіння "суміжним простором"

"Суміжним простором" К.Морган називає сферу діяльності організації, яка включає в себе зв'язки організації з її оточенням або з окремими підрозділами інших організацій.

Багато керівників міцно заримують владу завдяки тому, що контролюють діяльність у сфері "суміжного простору". Всередині організації, вважають вони і, часом, цілком слушно, дотримувати належний порядок, здійснювати виробничий процес можуть майстри, бригадири, але вони майже не мають впливу на ситуації в "суміжному просторі". Звичайно той, хто має владу над "суміжним простором", має безмежну владу і в самій організації. І не завжди владу над "суміжним простором" має вище керівництво організації. Все залежить від типу організації, специфіки її діяльності тощо.

Якщо, приміром, взяти фабрику, яка шиє костюми чи виготовляє взуття, музичні інструменти і т. д. їхній "суміжний простір" повністю знаходиться в полі зору вищого керівництва, яке безпосередньо домовляється про збут продукції (наприклад, з магазинами, музичними училищами тощо). У навчальному закладі "суміжний простір" може бути контрольований деканом і навіть завідуючими кафедр, які, з метою забезпечення своєї незалежності, можуть блокувати вплив ректора. Часом завідуючі кафедр не усвідомлюють існування "суміжного простору" (зв'язків з завідуючими інших кафедр, проректорами, вченими з інших вузів тощо), але, використовуючи його, можуть частково проводити "свою" політику в стінах "свого" навчального закладу.