Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Теорія організацій Мішеля Фуко: контроль за часом і простором

Мішель Фуко довів, що архітектурний вигляд організації безпосередньо пов'язаний з її соціальним становищем та системою влади (Foucault, 1970, 1979). Досліджуючи фізичні характеристики організацій, ми можемо пролити нове світло на аналізовані Вебером проблеми. Кабінети, які Вебер описував абстрактно, — кімнати, відмежовані коридори, — також є архітектурними утвореннями в межах організацій. Будівлі великих фірм іноді дійсно споруджуються позірно у вигляді ієрархії, де в міру зростання становища особи в ієрархії влади її офіс наближається до верхівки: вираз "горішній поверх" іноді вживається для характеристики осіб, котрі мають в організації найбільшу владу.

У багатьох інших аспектах географічне становище організації позначатиметься на її діяльності, особливо в тих випадках, коли системи значною мірою покладаються на неформальні стосунки. Фізична наближеність спрощує формування первинних груп, тоді як фізична віддаленість може поляризувати групи, внаслідок чого між відділами можуть виникнути відносини "вони" і "ми".