Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА

важнейший показатель активного гражданства, инициативного поведения и практического гражданского соучастия в общественных делах. Начиная с ...

БЕНЕДИКТ

Бенедикт (Benedict) Рут Фултон (1887-1948) - американский культурантрополог, виднейший (вместе с Кардинером, Линтоном, Сепиром, М. ...

КУЛЬТУРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ

совокупность элементов и феноменов сознания, культуры в целом, политического поведения, формирования и функционирования государства и ...

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

рівень засвоєння людиною й суспільством політичних ідей, поглядів, концепцій, програм, досягнень суспільно-політичної думки; зрілість і ...

АРЕАЛ КУЛЬТУРНЫЙ

- англ. area, culture; нем. Areal, kulturelles. Геогр. район, для жителей к-рого характерна общая культура ...

Узагальнення висловлювань про організаційну культуру

Вивчаючи культуру та її місце в житті організації, соціологи дійшли висновку:

1. Культура — це невидимий, але чинний ланцюг засад і норм.

2. Культура є трансмісійним пасом між минулим організації і її майбутнім.

3. Культура — це дороговказ, провідник. Вона поєднує людей, стабілізує ситуацію, вказує на вихід зі скрутного становища, визначає напрямок розвитку організації.

4. Культура є сукупністю традицій, цінностей, ритуалів, обрядів, які забезпечують психологічний фундамент організації.

5. Культура мотивує, акумулює цінності, в ім'я яких виникає бажання працювати, присвятити їй своє життя.

На основі аналізу соціологічної літератури стосовно організаційної культури можна зробити висновок: кожна організація має свою власну культуру, яка формується на основі загальної культури суспільства, але переломлюється через специфіку діяльності окремої фірми, асоціації, товариства, навчальної установи тощо.