Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Узагальнення висловлювань про організаційну культуру

Вивчаючи культуру та її місце в житті організації, соціологи дійшли висновку:

1. Культура — це невидимий, але чинний ланцюг засад і норм.

2. Культура є трансмісійним пасом між минулим організації і її майбутнім.

3. Культура — це дороговказ, провідник. Вона поєднує людей, стабілізує ситуацію, вказує на вихід зі скрутного становища, визначає напрямок розвитку організації.

4. Культура є сукупністю традицій, цінностей, ритуалів, обрядів, які забезпечують психологічний фундамент організації.

5. Культура мотивує, акумулює цінності, в ім'я яких виникає бажання працювати, присвятити їй своє життя.

На основі аналізу соціологічної літератури стосовно організаційної культури можна зробити висновок: кожна організація має свою власну культуру, яка формується на основі загальної культури суспільства, але переломлюється через специфіку діяльності окремої фірми, асоціації, товариства, навчальної установи тощо.