Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА - рівень засвоєння людиною й суспільством політичних ідей, поглядів, концепцій, програм, досягнень суспільно-політичної думки; зрілість і компетентність в оцінках політичних явищ; форма політичної етики, поведінки, вчинків і дій.

Короткий словник політологічних термінів