Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

об'єднання держав, громадських організацій та індивідуальних членів з метою вирішення питань регіонального або глобального характеру, ...

ПОПУЛІЗМ

(від лат. populus - народ) - схильність політиків домагатися [ визнання їхньої громадської діяльності, популярності, ...

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

демократична держава, що спирається на широку соціальну основу і здійснює активну соціальну політику, спрямовану на ...

АЛЬТЕРНАТИВА В ПОЛІТИЦІ

(alternative in the policy, від лат alter — одне з двох) — необхідність вибору однієї ...

АВАНГАРД

(фр. avant - garde — передова варта, англ. vanguard) — 1) підготовлена частина військових чи ...

Вимоги до учасників сучасного виробництва

• Швидка реакція на кардинальне й ефективне вирішення проблеми. Аналізуючи діяльність малих і середніх фірм в Польщі, вчені виділили ряд притаманних їм рис, а саме:

— еластичність до змін ринкових умов;

— рівень використання інновацій;

— високий рівень ризику;

— динамічність роботи;

— значна участь в зростанні національного доходу.

• Постійний пошук нового (в своїй та іншій організаціях, серед знайомих, в пресі, з телепередач, радіо тощо).

• Здатність кваліфіковано опрацьовувати інформацію. "Оригінальність вирішення проблеми на основі наявної техніки,

програм, планів, зміни (але незначної) розпорядку роботи.

• Творче визначення нової проблеми, яку можна вирішити силами даної організації.

• Вміння підібрати людей для вирішення актуальних проблем, але процес вирішення сформувати так, щоб не загальмувати процес виробництва.

• Здатність до визначення того, що є істотним сьогодні, а що таким буде завтра, післязавтра і т. д.

• Критичний підхід не тільки до проблем консервативного характеру, але і тих, які базуються на нових технологіях.

Управлінська діяльність охоплює різноманітні сторони в процесі людських взаємин і, так чи інакше, зазначають соціологи зводиться до виконання підлеглими певної справи. Зрозуміло, що перш ніж визначити якусь конкретну справу, вирішити, кому доручити ЇЇ виконання, прийняти рішення щодо її змісту, необхідно детально ознайомитись та визначитись як з майбутніми виконавцями, так і з суттю тієї справи, яку їм належить виконувати. Зробити це неможливо, не знаючи самих виконавців, їх творчих і ділових можливостей, рівня їхньої загальної культури.