Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ДЕПОРТАЦІЯ

(від лат. deportatio - вивезення) - вигнання, заслання, висилка; примусове переселення особи, групи осіб чи ...

ЛОБІЗМ

(від англ. lobby - кулуари) - діяльність соціальних груп, які обстоюють свої особливі політичні інтереси; ...

АВТАРКІЯ

(грец. autarkeia - самозадоволення) - політика та ідеологія, спрямована на відокремлення економіки однієї держави чи ...

КОНСОЛІДАЦІЯ

(consolidation, лат. consolidate, від соп — з, разом і solidare — зміцнювати, зрощувати, ущільнювати) — ...

ДИКТАТУРА

(лат dictatura - необмежена влада) – нічим необмежена влада особи, класу чи іншої соціальної групи ...

Фактори об'єднання в групи

Прагнення людей об'єднуватись у малі групи не обмежується тільки почуттям "симпатії-антипатії" і виробничими причинами. Американський соціолог С.Д.Робінес, вивчаючи діяльність малих груп, прийшов до висновку, що окрім зазначених причин поведінку людей визначають такі фактори:

Отримання соціального захисту.

Завдяки належності до певної групи, людей не пригнічує явище самотності. Вони більше впевнені у собі, відчувають дійову підтримку учасників групи, особливо, коли щось загрожує як в межах організації, так і поза нею.

Зміцнення своєї соціальної позиції.

Належність до групи дає можливість проявити себе спочатку в групі, потім в організації, а через організацію і в суспільстві. Саме група забезпечує своїм учасникам почуття власної гідності, дбає про їхній престиж (адже якщо хтось користується авторитетом у групі, то це як би автоматично переноситься на всю організацію).

Бажання ідентифікуватись з групою.

Причетність до групи, яка вже завоювала авторитет в організації, а тим паче в суспільстві, наповнює гордістю кожного її учасника, адже досягнення "моєї"" групи — це і мої досягнення.

Об'єднання зусиль, енергія.

Те, чого не можеш вирішити сам, можеш вирішити спільно із членами своєї групи. Група — організм багатофункціональних зв'язків. Кожен із її учасників має свій "вихід" у різні сфери економічного, політичного і культурного життя, що дає змогу полегшити вирішення необхідних питань.

Вирішення особистих питань.

Людина хоче вирішити якесь важливе особисте життєве питання. В умовах загальної бюрократизації суспільного життя це не завжди зробити легко. І зовсім інша справа, коли ти приходиш до певної інституції від імені організації, групи чи її представника.

Кожна людина, яка ідентифікує себе з діяльністю малої групи, зазначає Робіне, як правило, очікує від неї і захисту, і зміцнення своєї позиції в суспільстві, і безпосередньої допомоги у вирішенні якоїсь конкретної проблеми тощо. Але є люди, які використовують групу лише як засіб отримання вигоди "на сьогодні". Якщо таких людей у групі двоє-троє, вона, підкреслює вчений, функціонувати не зможе, тому що на решту членів групи, а це дві-три інші особи, багатократно збільшується психологічний тиск, якого, зрозуміло, група із 5-6-ти осіб витримати не в змозі. Група розпадається, її об'єднання в майбутньому, навіть за наявності якихось нових спільних цілей, малоймовірне.