Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Завдання управління демографічними процесами

Управління демографічним розвитком обумовлюється:

А) Необхідністю забезпечення суспільної потреби у відтворенні населення і його розміщенні на території регіону в розмірах та пропорціях, що відповідають стратегічним цілям і завданням соціально-економічного розвитку суспільства.

Б) Опосередкованим зв'язком демографічних процесів зі сферою суспільної і індивідуальної свідомості, що відображає вплив умов життєдіяльності на демографічну поведінку населення. Роль соціального управління зводиться тут до нівеляції можливих розбіжностей між цілями індивідуальної демографічної поведінки і цілями демографічного розвитку регіону в цілому.

В) Ситуаційними проявами тенденцій розвитку демографічних процесів, які можуть загострити демографічну ситуацію як на регіональному, так і національному рівнях, що вимагає цілеспрямованого управлінського втручання.