Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ЧИ Є СОЦІОЛОГІЯ НАУКОЮ?

Дюркгайм, Маркс та інші засновники соціології вважали її наукою. Та чи справді ми спроможні вивчати людське суспільне життя на наукових засадах? Щоб відповісти на це запитання, ми маємо зрозуміти значення цього слова. Що таке наука?

Наука — це застосування систематичних методів емпіричного дослідження, аналізу даних, теоретичного мислення та логічної оцінки аргументів для організації знання про якийсь окремий предмет. Згідно з цим визначенням, соціологія прагне бути наукою. Вона включає в себе систематичні методи емпіричного дослідження, аналіз даних та оцінку теорій у світлі доказів та логічної аргументації.

Вивчення людей, однак, відрізняється від спостережень за явищами світу природи, й на соціологію не слід дивитись як на природничу науку в прямому розумінні. На відміну від об'єктів фізичної природи, люди — це істоти, які наділені свідомістю і вбачають у своїх діях сенс і мету. Ми навіть не зможемо більш-менш докладно схарактеризувати суспільне життя, якщо спершу не зрозуміємо, як люди тлумачать свою поведінку. Наприклад, щоб описати смерть як самогубство, ми повинні знати, які були наміри даної особи в той момент, що вона думала. Самогубство може статися тільки в тому випадку, коли в мозку індивіда виникає думка про самознищення. Якщо людина випадково потрапила під колеса автомобіля й загинула, ми не маємо підстав вважати, що вона вчинила, самогубство.

Те, що ми не можемо вивчати людей у той самий спосіб, що й об'єкти природи, в якомусь розумінні дає соціології певні переваги. Дослідники-соціологи мають певну вигоду внаслідок того, що можуть безпосередньо ставити запитання тим, кого вони вивчають,— іншим людям. З іншого боку, соціологія вимушена долати труднощі, з якими не зустрічаються вчені природничих дисциплін. Знаючи, що всі їхні дії доскіпливо занотовуються, люди часто поводяться не так, як за звичайних обставин. Вони можуть свідомо чи несвідомо "подавати себе" іншими, аніж є насправді. Вони можуть навіть спробувати "допомогти" дослідникові, даючи такі відповіді на запитання, яких, на їхню думку, від них сподіваються.