Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Зв'язки між теоріями

Існують чималі розбіжності між поглядами Фройда, Міда та Піаже; проте видається можливим намалювати загальну картину розвитку дитини на основі висновків, зроблених усіма трьома.

Усі троє авторів визнають, що в перші місяці свого життя дитина не може чітко розуміти природу предметів та людей зі свого оточення, не може вона й збагнути і свою власну ідентичність. Протягом перших двох чи приблизно двох років свого життя, перш ніж дитина більш-менш опанує мову, процес її пізнання відбувається переважно несвідомо, бо вона ще не усвідомлює свого "я". Фройд, мабуть, мав рацію, твердячи, що способи долання переживань, які дитина розвиває в собі протягом цього раннього періоду (зокрема у своїх стосунках із матір'ю та батьком), відіграють важливу роль у подальшому розвитку особистості.

Вельми ймовірно також, що діти навчаються самоусвідомлювати себе через процес набуття вміння проводити різницю між "я" і "мене", відкритий Мідом. Проте діти, які навчилися усвідомлювати своє "я", й далі перебувають у полоні егоцентричних моделей мислення, як указує Піаже. Розвиток самостійності дитини, певно, пов'язаний з більшими емоційними труднощами, аніж передбачали Мід або Піаже, і саме тут особливо релевантними видаються ідеї Фройда. Уміння дати раду раннім переживанням може вирішальним чином вплинути на подальшу спроможність дитини успішно пройти через етапи коґнітивного розвитку, виділені Піаже.

Досі, особливо тоді, коли обговорювали погляди Фройда та Міда, ми зосереджували головну увагу на віці немовляти та ранньому дитинстві, і то недарма, бо ж перші роки життя мають надзвичайне значення. Але що можна сказати про подальші етапи життєвого шляху? Життя кожної людини проходить через кілька таких етапів — від дитинства, юності, раннього зрілого віку до середнього віку та старості. На відміну від перших підрозділів цього розділу, ми розглянемо їх не так із погляду окремого індивіда, як : огляду соціальної організації етапів цього розвитку. Бо нам треба буде зрозуміти індивідуальний розвиток у ширшому соціальному контексті.