Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ВИВЧЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Вивчення девіантної поведінки — одна з найцікавіших, але й найскладніших галузей соціології. Воно свідчить, що нікого з нас не можна вважати таким нормальним, як нам би цього хотілося. Воно також допомагає зрозуміти, що люди, чия поведінка може здаватися незрозумілою або відчуженою, насправді діють як цілком раціональні істоти, коли ми з'ясуємо, чому вони поводяться саме так.

Вивчення девіантної поведінки, як і дослідження в інших цари-нах соціології, спрямовує нашу увагу на суспільну владу, а також на вплив класового розподілу суспільства на багатих і бідних. Коли ми розглядаємо девіацію від суспільних правил або норм чи конформістську поведінку щодо них, ми завжди повинні поставити перед собою запитання: а чиї це правила? Як ми далі побачимо, суспільні норми дуже залежать від розподілу на класи та відношення до влади.