Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Теоретичні висновки

Які висновки можна зробити з цього огляду теорій злочинності? Спочатку ми повинні пригадати одну заувагу, вже висловлену раніше: хоча злочинність — це тільки одна субкатегорія девіантної поведінки в цілому, вона включає в себе таке розмаїття форм активності — від поцупленої в крамниці плитки шоколаду до масової різанини, — що навряд чи нам пощастить створити єдину теорію, яка пояснила б усі форми кримінальної поведінки.

Кожна з розглянутих вище теорій допомагає нам зрозуміти певні аспекти або види злочинності. Біологічний та психологічний підходи допомагають нам визначити персональні характеристики, які, за певних обставин соціального досвіду, роблять окремих індивідів схильними до злочинних дій. Наприклад, люди, наділені певними властивостями, що їх ми називаємо психопатичними, як правило, частіше зустрічаються серед певних категорій запеклих злочинців, аніж серед широкого загалу. З другого боку, вони ж таки, мабуть, становлять чималу частину тих, хто здатний на вчинки найвищого героїзму і хто не боїться ризику.

Соціологічні теорії злочинності корисні в двох аспектах. По-перше, вони слушно наголошують на відсутності чітко означеної межової лінії між злочинною і "респектабельною" поведінкою. Контексти, в яких окремі види діяльності трактуються законом як кримінальні, бувають дуже різними. По-друге, всі вони сходяться в тому, що контекст відіграє важливу роль у формуванні злочинної поведінки. Соціальне навчання та соціальне оточення надзвичайно впливають на оцінку діяльності індивіда з точки зору її злочинного чи "респектабельного" характеру.

Попри свої вади, теорія ярликів, мабуть, найкраще пояснює суть злочинності та девіантної поведінки. Ця теорія допомагає нам з'ясувати, в який спосіб певні види активності кваліфікуються законом як кримінальні, які саме владні структури формулюють такі визначення і за яких обставин той або той індивід підпадає під категорію правопорушника.

А зараз погляньмо безпосередньо на ті види злочинної активності, що мають місце в сучасних суспільствах, приділивши особливу увагу злочинності в Сполученому Королівстві.