Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ

сукупність політичних, економічних, правових, культурницьких, освітніх та інших проблем, що проявляються у процесі внутрішнього та ...

ПЛЕБІСЦИТ

(від лат. plebs -простолюд і scitum - рішення, постанова) - узагальнене опитування громадян з метою ...

ГЛАСНІСТЬ

один з найважливіших принципів демократизму, який полягає у невід'ємному праві кожного громадянина на отримання повної ...

АЛЬТЕРНАТИВА В ПОЛІТИЦІ

(alternative in the policy, від лат alter — одне з двох) — необхідність вибору однієї ...

КОНСЕНСУС

(consensus, від лат. consensus — згода, єдність) — 1) взаєморозуміння, згода з того чи іншого ...

Розділ 20. МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Основні поняття

• методи дослідження

Проблеми, які соціологи порушують у своїх теоретичних працях і дослідженнях, часто хвилюють багатьох інших людей. Якими є умови життя меншин? Чому люди масово голодують у значно багатшому, ніж будь-коли раніше, світі? Який вплив на наше життя матиме прогресивне використання інформаційної технології? Чи розпадається сім'я як соціальний інститут? Соціологи намагаються відповісти на ці та багато інших питань. їхні відкриття аж ніяк не е остаточними. Втім, соціологічні теорії та дослідження завжди прагнули позбутися споглядальності, з якою зазвичай розглядає такі питання пересічна особа. У своїй праці досвідчений соціолог намагається якомога точніше сформулювати питання і, перш ніж робити висновки, прагне нагромадити фактичний матеріал. Щоб досягти цієї мети, ми ) маємо знати, якими найпродуктивнішими МЕТОДАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ користуватися в певній ситуації і як найкраще проаналізувати результати.

Деякі питання, що їх соціологи ставлять у своїх дослідженнях, значною мірою є фактичними, або емпіричними. Наприклад, багато аспектів злочинності й правосуддя потребує безпосередніх і систематичних соціологічних досліджень. Так, ми можемо поставити питання: які найтиповіші види злочинів? Яку частку осіб, що здійснюють злочини, затримує поліція? Скількох з них зрештою визнають винними й ув'язнюють? Такі фактичні питання часто потребують ґрунтовного дослідження, перш ніж дати на них відповідь; наприклад, офіційна статистика злочинності має сумнівну вартість при визначенні реального рівня злочинності. Дослідники рівнів злочинності виявили, що поліція одержує інформацію тільки про половину скоєних тяжких злочинів.

Звісно, фактична інформація про якесь одне суспільство не завжди скаже нам, чи маємо ми справу з поодиноким випадком чи з повсюдно поширеною низкою чинників. Соціологи часто прагнуть ставити порівняльні питання, співвідносячи одне соціальне середовище в межах суспільства з іншим або протиставляючи приклади, взяті з різних суспільств. Наприклад, між соціальними й правовими системами Британії та Сполучених Штатів існують значні відмінності. Типове порівняльне питання може бути таке: у чому відмінність злочинної поведінки та правових методів боротьби з ними у цих країнах? (Між обома країнами справді виявлено деякі істотні відмінності.)

У соціології нам слід розглядати не тільки існуючі суспільства у їх взаємозв'язку, а й порівнювати їхнє сучасне й минуле. Питання, які соціологи ставлять у зв'язку з цим, е еволюційними. Щоб зрозуміти природу сучасного світу, ми маємо дослідити попередні типи суспільства й проаналізувати головний напрямок, якого набрали процеси змін. Так, наприклад, ми можемо дослідити походження перших в'язниць та їх сьогоднішні характеристики.

У центрі фактичних, або, як зазвичай висловлюються соціологи, емпіричних досліджень ставиться питання про те, як відбуваються події. Проте соціологія зводиться не до простого нагромадження фактів, хоч би якими важливими й цікавими вони були. Ми завжди маємо інтерпретувати факти, і для цього мусимо навчитися ставити теоретичні питання. Багато соціологів працює в першу чергу над емпіричними питаннями, однак, якщо вони в своїх дослідженнях не керуються певним знанням теорії, їхня праця навряд чи буде вичерпною. Це стосується навіть тих досліджень, які проводяться з виключно практичною метою.

Ми почнемо цей розділ з вивчення деяких головних етапів соціологічного дослідження. Далі перейдемо до обговорення різних форм дослідницьких методів, якими соціологи користуються в своїй роботі. Крім того, ми проаналізуємо деякі фактичні дослідження, адже між способами, в які має проводитися ідеальне дослідження, та реальною практикою часто виникають суперечності.