Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

Абстрагування

прийом мислення, що передбачає відображення в людській свідомості предметів і явищ об’єктивної дійсності, мисленого відокремлення ...

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

стали возникать в Европе в середине XIX в. после превращения наемных промышленных рабочих в многочисленный ...

КОНФЛИКТ (теории)

— совокупность теоретических концепций, методологических приемов и направле­ний исследования явлений, имеющих прямое или косвенное отношение ...

Теорія Карла Маркса

Більшість праць Маркса мають стосунок до стратифікації, і насамперед до соціального класу, проте, хоч як не дивно, він так і не зміг дати систематичного аналізу поняття "клас". Рукопис, над яким Маркс працював незадовго до своєї смерті (і який згодом увійшов складовою частиною до його головної праці "Капітал"), закінчується якраз на тому місці, де він поставив запитання: "Що утворює клас?" Таким чином, Марксове уявлення про клас доводиться реконструювати на основі всіх його опублікованих праць. А що розмаїті уривки,

Треба б нам якось пообідати разом

" Треба б нам якось пообідати разом ".

де він розглядає клас, не завжди цілковито узгоджуються, то вчені багато сперечалися про те, "що ж насправді мав на увазі Маркс". Проте головні напрямки його думки достатньо очевидні.