Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Групове виробництво

Групове виробництво, тобто взаємодія робочих груп на конвеєрних лініях, іноді поєднувалося з автоматизацією як спосіб реорганізації праці. Провідна ідея цього — посилити мотивацію робітників, дозволяючи групам співпрацювати у виробничих процесах, аніж вимагати від кожного працівника витрачати цілий день на виконання окремої повторюваної операції, як, наприклад, вставляння Гвинтів у ручки дверцят автомобілів.

Прикладом групового виробництва є гуртки якості (ГЯ) — групи у складі від п'яти до двадцяти робітників, які регулярно збираються для обговорення та вирішення виробничих проблем. Робітники, котрі належать до ГЯ, проходять додаткову підготовку, що дає їм змогу застосовувати технічні знання в обговоренні виробничих питань. ГЯ були започатковані у Сполучених Штатах, взяті на озброєння кількома японськими компаніями, а згодом, у 1980-х роках, знову стали популярними на Заході. Вони символізують розрив з положеннями тейлоризму, оскільки доводять, що робітники достатньо досвідчені, щоб зробити свій внесок у визначення та методи вирішення завдань.