Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

ВОТУМ

(vote) — рішення, думка, яка виражена у формі голосування; В. довіри чи В. недовіри — ...

ДИСКРЕДИТАЦІЯ

(від франц. discrediter - підривати довіру) - умисне зганьблення чийогось імені, підрив довіри, приниження чиєїсь ...

АБСЕНТЕЇЗМ

(від лат. absentia - відсутність) – ухилення виборців від участі в голосуванні на виборах парламенту, ...

Системи низької довіри та системи високої довіри

Фордизм і тейлоризм деякі представники промислової соціології називають системами низької довіри. Перелік робіт визначається керівництвом компанії і пов'язаний з технічним устаткуванням. Особи, котрі виконують робочі завдання, піддаються суворому нагляду і мають незначну свободу дій. Там, де існує багато позицій з низьким рівнем довіри, ступінь невдоволення працівників та їхнього відчуження є високим, а виробничі конфлікти трапляються часто. Система високої довіри — це коли робітникам дозволено контролювати темп і навіть зміст їхньої праці в межах генеральних напрямків компанії. Такі системи переважно концентруються на вищих рівнях промислових організацій.

З початку 1970-х років і дотепер фірми в Західній Європі, Сполучених Штатах та Японії експериментували з альтернативами системам низької довіри. До них належали автоматизовані конвеєри та групове виробництво, за якого робоча група відіграє визначену роль при виконанні робочого завдання. Розглянемо ці стратегії по черзі.