Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Страйки

Що таке страйк? Відповідь аж ніяк не є очевидною чи простою для формулювання. Скажімо, як розрізнити страйк і нетривалу зупинку в роботі? У статистиці страйків багатьох країн робиться спроба розмежувати ці поняття, причому страйками вважаються зупинки в роботі тривалістю понад конкретний час (наприклад, півдня), або ж за критерій береться певна кількість залучених до страйку робітників. Чи відносяться до страйкової діяльності відмова працювати понаднормовий час або "праця за всіма правилами"?

Тому видається доцільним визначити "страйк" у достатньо вузькому розумінні, бо інакше цей термін втрачає точність. Ми можемо визначити страйк як тимчасове припинення роботи групою найманих працівників з метою висловити незадоволення або поставити свої вимоги (Нуman, 1984). Всі складові цього визначення є важливими у розмежуванні страйків та інших форм протистояння й конфлікту. Страйк є тимчасовим у якщо робітники мають намір повернутися до цієї ж роботи і до того самого працедавця; коли ж вони кидають свою роботу назавжди, цей термін не годиться. Як припинення роботи, страйк слід відрізняти від відмови працювати понад нормований час або від "сповільнення темпу". У страйку має бути задіяна група робітників, оскільки страйк означає реакцію не окремого працівника, а колективну акцію. Страйк спрямований проти працедавців, що допомагає розмежовувати страйки і протести, які організовують орендатори житла або студенти. Нарешті, страйк означає прагнення виказати своє незадоволення або висунути вимогу; робітники, відсутні на роботі лише через відвідання ними спортивних змагань, не можуть вважатися страйкарями.

Страйки являють собою тільки один аспект чи різновид конфлікту, в який можуть втягуватися робітники та управлінці. Інші близькі форми організованого конфлікту є локаути (коли роботу припиняють не робітники а, радше, роботодавці), а також обмеження випуску продукції (рестрикціонізм. — Ред.) і зіткнення інтересів під час обговорення умов угоди. До неорганізованих виявів конфлікту можуть відноситися висока плинність робочої сили, прогули та пошкодження виробничого устаткування.