Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

БАЛАНС ВРЕМЕНИ РАБОТНИКОВ

(от фр. balance - весы) - англ. time budget of employees; нем. Zeitbilanz der Werktatigen. ...

ВЛАСТЬ (ФОРМЫ ВЛАСТИ В КРАТОЛОГИИ)

одна из систем классификации власти, в основу которой положены разнообразные формообразующие эле­менты власти (от греч. ...

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПАРТИИ

политические организации, занимающие правоцентристские позиции на политической шкале современных госу­дарств, отстаивающие идею индивидуальной свободы в ...

ПЕРШІ МАС МЕДІА: ГАЗЕТИ

Газети у своєму сучасному вигляді беруть початок від памфлетів та інформаційних листків, що друкувалися й поширювались у 1700-х роках. Газети стали щоденними і здобули багато тисяч, навіть мільйонів читачів з кінця XIX століття і дотепер. Поява газети була надзвичайно важливою подією в історії сучасних засобів масової інформації, оскільки вона містила різні види інформації на площі невеликого і легко відтворюваного формату. Газети містили в одному випуску інформацію про поточні події, розважальні новини і рекламні оголошення. Новини й реклама виникли одночасно, і, дійсно, важко визначити різницю між новинами, рекламою та розважальними повідомленнями. Наприклад, звістку про відбуття чи прибуття пароплава в одному контексті можна розглядати як новину, в іншому — як рекламне оголошення, а ще в іншому, якщо це стосується конкретних пасажирів і надруковано під рубрикою "світські новини", її можна вважати розважальною інформацією.

Дешеву щоденну пресу було започатковано в Сполучених Штатах. Одноцентова щоденна газета спочатку була заснована в Нью-Йорку, а відтак і в інших великих містах на сході. На початку 1900-х років існували міські або регіональні газети, що охоплювали більшість американських штатів. (На відміну від невеликих країн Європи, національних газет тут не створювалося). У період масової імміграції в Сполучених Штатах публікувалося багато газет на іноземних мовах. Наприклад, 1892 року в містах середнього заходу та північного сходу країни виходило 97 щоденних газет німецькою мовою. Винахід дешевого способу публікації новин (на переробленому папері) став поштовхом до масового поширення газет, починаючи з кінця XIX століття і до нашого часу.

На початку нашого століття двома першими найпрестижнішими газетами були "New York Times" і "The Times", яка виходила в Лондоні. Вони правили за взірець для більшості впливових газет інших країн. Газети, що посіли панівне становище на ринку новин, перетворилися на вагому політичну силу і зберегли свої позиції до сьогодні.

Майже півстоліття газети були головним засобом передачі інформації у швидкий і зрозумілий спосіб до масової аудиторії. їхній вплив послабився з появою радіо, кінематографа і, найголовніше, телебачення. Ще 1960 року в Сполученому Королівстві щодня продавалося більше однієї газети на сім'ю (в середньому 112 газет на кожні 100 домогосподарств), проте відтоді цей показник істотно зменшився. Сьогодні на кожні 100 сімей продається менше як 90 газет. Особливо зменшився продаж газет молодим людям.