Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ОСВІТА ТА ЕТНІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Соціологи провели багато досліджень можливостей здобути освіту для представників етнічних меншин Британії. Крім того, уряди профінансували серію досліджень, включаючи звіт комітету Свана під назвою "Освіта для всіх". У звіті Свана вказується на суттєві відмінності в середніх показниках успіхів у навчанні груп різного етнічного походження. За офіційними академічними показниками, найгірші успіхи виявили діти вихідців з Вест-Індії. Водночас протягом десяти останніх років ці показники поліпшилися. Діти з азіатських родин продемонстрували однакові показники з білими дітьми, незважаючи на те, що рівень добробуту їхніх родин був нижчим (Swann Committee, 1985).

Проте подальші дослідження показали, що становище змінилося. Тревор Джоне (1993) провів дослідження, котре виявило, що діти з родин етнічних меншин віком від 16 до 19 років частіше за білих дітей продовжували повний курс навчання. У 1988—1990-х роках тільки 37 відсотків дітей з білих родин продовжували навчання порівняно з 43 відсотками дітей з вест-індських сімей, 50 відсотками — з південно-азіатських родин та 77 відсотками — з китайських родин. На думку Джонса, для цього існують певні неґативні причини. Багато членів сімей з етнічних меншин, можливо, продовжують навчання через проблеми з пошуками роботи.