Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Відродження фемінізму

Наприкінці 1960-х років жіночі рухи знову набули вагомого значення. Відтоді протягом десятиліть фемінізм став впливовим чинником у всьому світі, включаючи багато країн "третього світу". У Сполучених Штатах відродження почалося під впливом руху за цивільні права та активність студентства в цей період. Звідти воно поширилося на інші частини світу. Жінки, активні в цих питаннях, часто опинялися на традиційних другорядних ролях, відведених їм чоловіками-активістами. Лідери руху за громадянські права були проти внесення прав жінок до їхніх маніфестів про рівність. Тому групи жінок почали створювати незалежні організації, котрі займалися передусім феміністськими питаннями.

Сьогоднішні жіночі рухи спрямовані на набагато ширше коло проблем порівняно з минулим. Вони прагнуть економічної рівності, дозволу абортів та змін у законодавстві про розлучення. Окрім значних практичних досягнень, феміністки зробили набагато більший поступ в інтелектуальній діяльності, ніж у попередні роки. Наприклад, у царині суспільних наук автори-феміністки форсували переосмислення усталених понять і теорій. Багато досліджень, проведених останніми роками, що мали на меті визначити історичні й культурні чинники впливу на становище жінок і загалом тендерні відносини, були підказані сучасним фемінізмом.