Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Додаткові поради

Якщо ви почнете регулярно користуватися бібліотекою, то, найімовірніше, виявите, що краще відчувати збентеження від кількості праць у тій чи тій сфері, ніж переживати проблеми, пов'язані з пошуком потрібної літератури. Звичайно, один із способів упоратися з цією проблемою — це добір книжок чи статей на основі списку літератури, що його рекомендують ваші викладачі й керівники. Якщо такого списку у вас немає або ви хочете чогось більшого, треба якомога точніше визначити, яка саме інформація вам потрібна. Це дозволить звузити діапазон пошуків до розумних меж. Якщо у вашій бібліотеці є відкриті стелажі, варто, перш ніж добирати потрібну вам літературу, переглянути деякі потенційно важливі книжки чи статті. Якщо у вас є надійна книжка, ви можете скористатися її бібліографічним покажчиком. Приймаючи рішення, враховуйте не тільки напрямок певної теми, а й час написання книги. У соціології та інших суспільних науках постійно виникають нові тенденції, про які в давніших виданнях, звісно, не згадується.

Резюме

1. Усі дослідження починаються з певної проблеми, котра хвилює або бентежить дослідника. Ці проблеми можуть виникати внаслідок прогалин в існуючій літературі або теоретичних дискусій чи практичних проблем соціального світу. У розробці стратегій дослідження можна виділити кілька окремих етапів, хоча у процесі фактичних досліджень їх рідко неухильно дотримуються.

2. Ґрунтовне соціологічне дослідження передбачає використання надійного методу аналізу конкретного соціального явища. Методи дослідження означають способи його проведення. У польових дослідженнях, або стаціонарному спостереженні, дослідник проводить багато часу в групі або спільноті, яку він досліджує. Другий метод, опитування, означає надсилання або роздавання анкет групам осіб, вибраних з-поміж усього населення. До інших методів належать експерименти, використання історій життя та щоденників, а також вивчення документів.

3. Кожний з багатьох методів дослідження має свої обмеження. Тому дослідники часто поєднують у своїй роботі два чи більше методів, кожний з котрих застосовується для перевірки або доповнення матеріалу, одержаного за іншими методами. Найкращі зразки соціологічних праць містять історичний і порівняльний підходи.

4. У процесі соціологічного дослідження дослідник часто стикається з етичними дилемами. Вони можуть виникати тоді, коли дослідник вводить в оману досліджуваних або коли публікація результатів дослідження може неґативно позначитися на почуттях або житті осіб — об'єктів дослідження. Цілком задовільних способів вирішення цих проблем не існує, однак усі дослідники мають виявляти обачність щодо таких дилем.

5. В аналізі дослідження застосовуються різні статистичні методи, які Генерують кількісні дані. Найважливішими є показники головної тенденції та коефіцієнти кореляції. Показники головної тенденції є способами підрахунку середніх значень із певного переліку цифр; коефіцієнти кореляції вимірюють ступінь, до якого одна змінна послідовно співвідноситься з іншою.

Додаткова література

Margaret Fonow and Judith A. Cook, Beyond Methodology: Feminist Scholarship as Lived Research (Bloomington: Indiana University Press, 1991). Добірка есе, що аналізують вплив фемінізму на методи дослідження суспільних наук.

Lee Harvey, Morag MacDonald and Anne Devany, Doing Sociology (London: Macmillan, 1992). Методологічний підхід побудови проекту, написаний для студентів-початківців у соціології.

Catherine Marsh, Exploring Data (Cambridge: Polity Press, 1988). Блискучий вступ до аналізу даних, сконцентрований на використанні статистичної техніки при вивченні реальних проблем.

Ken Plummer, Documents of Life (London: Routledge, 1990). Вступний курс до застосування якісного дослідження в суспільних науках.

Lynne Williams and Audrey Dunsmuir, How to do Social Research (London: HarperCoslins, 1990). Практичний посібник-вступ до соціального дослідження, який охоплює найбільш важливі аспекти основних методів дослідження в соціології.

Важливі терміни

• фактичні питання і вибірка

• порівняльні питання • репрезентативна вибірка

• еволюційні питання • випадкова вибірка • теоретичні поняття • гіпотеза

• включене спостереження • опитування • стандартизовані анкети • анкети з відкритими питаннями • вибірка • випадкова вибірка • репрезентативна вибірка • експеримент • порівняльний аналіз • переконання здорового глузду • кореляція