Міжнародні відносини: відповіді на основні питання

Структура міжнародної системи.

Стратифікація:

1. Наддержава
•  здатність до масових руйнувань планетарного масштабу;
•  здатність впливати на умови існування всього людства;
•  неможливість поразки від іншої держави або коаліції держав, якщо до її складу не входить інша супердержава;

2. Велика держава
•  істотний вплив на світовий розвиток;
•  вплив обмежується одним регіоном або сферою відносин на рівні регіону;

3. Середні держави
•  мають вплив в найближчому оточенні;

4. Малі держави
•  вплив в оточенні не значний, але мають національні засоби для захисту незалежності;

5. Мікро держави
•  не здатні захистити свій суверенітет національними засобами;

Три типи контролю:

а) імперський - єдина держава контролює решту (сучасна епоха);

б) біполярний тип контролю - дві наддержави контролюють та регулюють взаємовідносини в межах своїх сфер впливу (Холодна війна);

в) баланс сил - три або більше держав контролюють дії одне одного за допомогою дипломатичних маневрів, зміні союзів та відкритих конфліктів (Європа віденської епохи);

Відокремлюють три структурних виміри МС:

1. Конфігурація співвідношення сил, що відображає існування центрів сили:
а) монополярна;
б) мультиполярна;
в) біполярна;

2. Ієрархія акторів;

3. Гомогенність - відображає ступінь згоди що існує у акторів відносно тих чи інших принципів та цінностей (Віденська система); та гетерогенність.

В основі традиційно історичного підходу полягає використання поняття МС для визначення етапу у розвитку МВ в той чи інший період.