Європейська та євроатлантична інтеграція України: Навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 172

Історія відносин Україна - Європейський Союз

• 2 грудня 1991 - Декларація ЄС щодо України. Відзначено демократичний характер Всеукраїнського референдуму.

• 14 вересня 1992 - перша зустріч Україна - ЄС на найвищому

рівні.

• 5 травня 1993 - підписано Угоду між Європейськими співтовариствами та Україною про торгівлю текстильними виробами.

• 10 листопада 1994 - Верховна Рада України ратифікувала Угоду про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС.

• 24 березня 1995 - перше засідання Спільного комітету Україна - ЄС.

• Червень .1996 - Європейський Союз визнав за Україною статус країни з перехідною економікою.

• 5 вересня 1997 - перший саміт Україна - ЄС (Київ). і

• 1 березня 1998 - набуття чинності Угоди про партнерство і співробітництво між Україною та ЄС.

• 11 червня 1998 - затверджено стратегію інтеграції України до ЄС

• 23 липня 1999 - третій саміт Україна - ЄС (Київ). Початок роботи щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

• 11 вересня 2001 - четвертий саміт ЄС - Україна. Посилення стратегічного партнерства між Україною та ЄС.

• 11 листопада 2002 - обговорення Європейським Союзом і Україною питань співробітництва в галузі юстиції та внутрішніх справ.

• 17 березня 2003 - підписано Угоду Україна - ЄС щодо доступу до ринку.

• 9 грудня 2004 - Європейська Комісія схвалила План дій для України.

• 23 грудня 2005 - Рада Європейського Союзу надала Україні статус країни із ринковою економікою.

б) розгляд скарг щодо незадовільної діяльності інституцій та установ ЄС;

в) нагляд за дотриманням угод;

г) втілення в життя політики Союзу та міжнародних торговельних відносин;

д) визначення валютної політики.

7. Виконавчим органом Європейського Союзу є:

а) Економічний і соціальний комітет;

б) Європейська Комісія;

в) Комітет регіонів.

8. Викресліть помилкові твердження

Держава, яка головує в Раді Європейського Союзу, повинна:

а) готувати та вести всі засідання;

б) фінансувати всі витрати Ради в цей час;

в) розробляти прийнятні узгоджувальні варіанти та практичні рішення проблем, які перебувають у віданні Ради;'

г) забезпечувати безперервність та послідовність в ухваленні рішень;

д) на час головування припинити усі зовнішньополітичні контакти з державами, які не входять до Європейського Союзу.

9. Вступ до Європейських Співтовариств Великобританії, Данії та Ірландії відбувся:

а) 9 травня 1971 р.;

б) 1 січня 1973 р.; .

в) 22 січня 1972 р.

10. З якою країною 22 січня 1972 року було підписано угоду про її вступ до Європейських Співтовариств, але' на національному референдумі більшість населення цієї країни проголосувала проти вступу:

а) Ісландія;

б) Норвегія;

в) Швеція.

11. Угода про Партнерство та Співробітництво між ЄС та Україною підписана:

а) 2 липня 1993 р.;

б) 10 листопада 1994 р.;

в) 14 червня 1994.

12. Перший саміт Україна – ЄС відбувся у:

а) червні 1994 р.;

б) вересні 1997 р.; в)червні 1998 р.

13. Україна приєдналася до програми "Партнерство заради миру" у:

а) 1991 р.;

б) 1992 р.;

в) 1994 р.

14. Встановіть відповідність між датами і подіями: вступ Греції до ЄС 1 січня 1986 р.;

вступ Іспанії до ЄС 1 січня 1995 р.; вступ Австрії до ЄС 1 січня 1981 р.; вступ Фінляндії до ЄС 1 травня 2004 р.; вступ Португалії до ЄС 1 січня 1995 р.; вступ Кіпру до ЄС 1 січня 1986 р.

15. Встановіть відповідність між датами і подіями:

а) Затвердження Державних програм з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004 - 2007 рр. червень 2002 р.;

б) виступ Президента України В.Ющенка на засіданні Ради Європи грудень 2003 р.;

в) послання Президента України до Верховної Ради України "Європейський вибір" січень 2005 р.;

г) відкриття Представництва Європейської Комісії в Україні липень 1995 р.;

д) створення Представництва України в ЄС квітень 2003 р.;

е) виступ Президента України на Європейській конференції в Афінах "Нове сусідство ЄС" жовтень 1993 р.

16. Підкресліть правильне твердження.

Головним зовнішньополітичним пріоритетом України у середньо-терміновому вимірі в Указі Президента України від 11.06.1998 р. "Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу" проголошено:

а) вступ до Світової організації торгівлі;

б) отримання статусу асоційованого члена ЄС;

в) отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.