Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

БЮРОКРАТИЗМ

— способ проявления негативных качеств бюрократии как особого чиновничье-административного слоя государства. Это объективное со­стояние чиновника-бюрократа, ...

ДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма, способ практического существования политики. Немецкий философ Якоб Беме (1575-1624) оставил меткое замечание по поводу ...

МАКИАВЕЛЛИЗМ

— образ, схема политического поведения, пренебрегающая нормами морали для до­стижения политических целей. Термин связан с ...

НЕЙТРАЛИТЕТ

(нем. Neutralitat; от лат. neuter ни тот, ни другой) – принцип внешнеполитической деятельности государства. Предполагающий ...

АБСЕНТЕИЗМ

АБСЕНТЕИЗМ (лат.absentis — отсутствующий) — одна из форм сознательного бойкотирования изби­рателями выборов, отказ от участия ...

Список рекомендованої літератури

Нормативні джерела

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради. — 1996. — ЗО. -От. 141.

2. Питання Воєнної доктрини України: Указ Президента України № 702/2005 від 21 квітня 2005 року //

3. Питання Міжвідомчої комісії з питань реформування правоохоронних органів: Указ Президента України № 834/2005 від 23 травня 2005 року //

4. Про аварійно-рятувальні служби: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2000. — № 4. — Ст. 25.

5. Про боротьбу з тероризмом: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2003. — № 25. — Ст. 180.

6. Про війська Цивільної оборони України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1999. — Ms 19. — Ст. 172.

7. Про Військову службу правопорядку в Збройних Силах України: Закон України// Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2002. — № 32. — От. 225.

8. Про внутрішні війська Міністерства внутрішні справ України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1992. — № 29. — От. 397.

9. Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб: Закон України// Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1998. — №35. — Ст. 236.

10. Про Державну прикордонну службу України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2003. — № 27. — Ст. 208.

11. Про дипломатичну службу: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2002. — № 5. — Ст. 29.

12. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР), — 1994. — Jsfe 11. — Ст. 51.

13. Про Збройні Сили України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1992. — № 9. — Ст. 108.

14. Про Конституційний Суд України: Заков Україна // Відомості Верховної Ради (ВВР). —1996. — № 49. — Ст. 272.

15. Про контррозвідувальну діяльність: Закон Україна // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2003. — № 12. — От. 89.

16. Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України 3/97 від 16.01.97 // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — Уе 10. — Ст. 85.

17. Про Міліцію: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1991. — >& 4. — Ст. 20.

18. Про національний банк України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1999. — № 29. — Ст. 238.

19. Про оборону України: Закон України: // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1992. — № 9. — От. 106.

20. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1992. — № 22. — От. 303.

21. Про основи національної безпеки України: Закон України // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 29. — Ст. 1433.

22. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1998. — № 35. — Ст. 237.

23. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 березня 2005 року "Про засади реформування системи центральних органів виконавчої влади": Указ Президента № 658/2005 від 15 квітня 2005 р. //

24. Про розвідувальні органи України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2001. — № 19. — Ст. 94.

25. Про Службу безпеки України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1992. — № 27. — Ст. 382.

26. Про Цивільну оборону України: Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 1993. — № 14. — Ст. 124.

27. Митний Кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2002.

— № 38-39. — Ст. 288.

28. Положення про Міністерство внутрішніх справ // Голос України.

— 1992. — 20 жовт. — С. 6.

Доктринальні джерела

1. Андреев И.С. Системный подход к понятию экспертизы нормативного правового акта // Журнал российского права. — 2001. — № 6. — С 51 — 65.

2. Бйтюк В. Еволюція концепцій міжнародної і національної безпеки // Спостерігач. — 1996. — № 25. — С. 2 - 13.

3. Белов П. Какой должна быть концепция национальной безопасности // Обозреватель. — 2000. — № 1. — С. 8-10.

4. Білорус ОТ, Лук'яненкоДТ, Гончаренко М.О., Зленко В. А., Зернець ка О.В. Глобалізація і безпека розвитку / НАН України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин; Київський національний економічний ун-т / Олег Григорович Білорус (наук. ред.). — К., 2001. — 734 с.

б. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти / Рада національної безпеки і оборони України; Національний ін-т проблем міжнародної безпеки. — К.: НІПМБ, 2001. — 300 с.

6. Вешютиев Ю.Ю. Синергетика в праве // Государство и право. — 2002. — № 4. — С. 64-69.

7. Видрін Д. Концепція стратегії безпеки (Україна у посттоталітарний період) // Розбудова держави. — 1993. — № 5. — С. 36-41.

8. Воєнная доктрина русского народного ополчения // Национальная безопасность и геополитика России. — 2002. — № 10-11. — С. 14-20.

9. Гончаренко А, Джангужин Р., Лисицын Э. Гражданский контроль и система национальной безопасности // Зеркало недели. — № 35 от 14.09.02. — С. 12.

10. Графский ВТ. Юридическая антропология как проблема и учебный курс // Право и политика. — 2002. - № 9. - С 138 - 142.

11. Данільян ОТ., Дзьобань OJJ., Панов МЛ. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навчальний посібник. — X.*. Фоліо, 2002. — 285 с.

12. История политических и правовых учений. Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. — М.: ИКД "Зерцало-М", 2001. — 688 с.

13. Картавцев B.C. Концепція національної безпеки України (проблеми підготовки та основні положення) // Вісник Академії правових наук України. — Харків. —1995. — Вил. 4. — С. 25 - 34.

14. Касьянов АА., РеменюкАЛ. Славянская доктрина // Национальная безопасность и геополитика России. — 2003. — Мі 3-4. — С. 118 - 131.

15. Керимов ДА. Система права и систематизация законодательства / / Право и образование. — 2003. — № 1. — С. 7 - 28.

16. Кондратьев Я.Ю., Ліпкан В А. Концепція національної безпеки України: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду. — К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. — 20 с.

17. Концепція національної безпеки: між тоталітаризмом і демократією // Підтекст. — 1996. — №3 (7). — С. 13 - 18.

18. Концепція розвитку законодавства України на 1997-2005 роки. — К., 1997.

19. Копейчиков В„ Колодій А, Українчук О. Про концепцію національної безпеки України // Право України. — 1993. — №5-6. — С. 9 - 13.

20. Костенко Г.Ф. Теоретичні аспекти стратегії національної безпеки. Навчальний посібник. — К.: ЗАТ Видавничий дім " ДЕМІД", 2002. —144 с

21. Кравець Є. Національна безпека України: до концепції законодавства // Вісник АПрН України. — 1994. — № 1. — С. 83 - 90.

22. Кравець Э., Мельник М. Концепція національної безпеки України. Проект // Хрещатик. — 23 листопада. — 1993. — С 4.

23. Кучма ДЛ. Методологические основы концепции национальной безопасности Украины // Наука і оборона. Збірка наук, матеріалів. -Вип. 1. — К, 1995. — С. 39 - 51.

24. Левицька М.Б. Теоретико-правові аспекти забезпечення національної безпеки органами внутрішніх справ України: Дис.кандидата юрид. наук: 12.00.01. / Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2002. — 206 с.

25. Липкан В А. Информационный фаст-фуд — приятного аппетита // Бизнес и безопасность. — 2002. — № 5. — С. 4 - 5.

26. Литягин НЛ. Организационные предпосылки систематизации законодательства // Журнал российского права. — 2002. — № 4. — С. 29 — 35.

27. Ліпкан ВА. Безпекознавство: Навчальний посібник. — К.: Вид-во Європ. ун-та, 2003. — 208 с.

28. Ліпкан В А. Методологія формування правового поля забезпечення національної безпеки України // Держава і право. — 2002. — № 18. — С. 70 - 76.

29. Ліпкан ВА. Націобезпекознавча парадигма // Право України. — 2003. — № 2. — С. 120 - 123.

30. Ліпкан ВА. Національна безпека України: иормативно-правові аспекти забезпечення. — К.: Текст, 2003. — 180 с.

81. Ліпкан ВА. Неопарадигма національної безпеки // Право України. — 2002. — № 11. — С. 19 - 23.

32. Ліпкан ВА. Організація недержавної системи безпеки: Дипломна робота / Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу. — К., 2003. — 110 с.

33. Ліпкан ВА. Правове забезпечення управління системою національної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2002. — № 3. — С. 19 - 24.

34. Ліпкан ВА. Предмет націобезпекознавства // Держава і право. — 2003. — № 19. — С. 39 - 44.

35. Ліпкан ВА. Системний підхід до побудови еталонної моделі системи забезпечення національної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2002. — М°2. — С. 19 — 24.

36. Ліпкан ВА. Сутність та зміст управління системою національної безпеки // Правова держава. — 2003. — Вип. 14. — С. 257 - 266.

87. Ліпкан ВА. Сучасний зміст української національної ідеї // Держава і право. — 2002. — № 17. — С. 463 - 466.

38. Ліпкан В А., Кондратьев ПЛ. Боротьба з тероризмом: теоретико-правові аспекти зарубіжного досвіду. — К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. — 20 с.

39. Ліпкан В А., Никифорчук ДЛ., Руденно МЛІ. Боротьба з тероризмом. — К.: Знання, 2002. — 254 с.

40. Мурашин Г., Кравец Е. О концепции национальной безопасности // Политика и время. — 1992. — № 5. — С. 10 - 19.

41. Научные основы концепции безопасности // Информационный сборник "Безопасность". — 1997. — № 5 - 6. — С. 35 - 39.

42. Національна безпека України" 1994-1996 рр.: Наук. доп. ШСД / Редколегія: О.Ф. Белов та ін. — К.: НІСД, 1997. — 197 с.

43. Недержавна система безпеки підприємництва як суб'єкт національної безпеки України / Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16 - 17 травня 2001 р., Київ.— К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. — 480 с.

44. Нижник НТ., Ситник ГЛ., Білоус В.Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навч. посіб. для вищих навч. закладів. — К. : Преса України, 2000. — 304 с.

45. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. Ю.Ф. Кравченка. — К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. — 702 с.

46. Про основи національної безпеки України: Закон України // Офіційний Вісник України. — 2003. — № 29. — Ст. 1433.

47. Рябцев В.Л., Блинова АЮ. Ведомственные нормативные правовые акты: проблемы систематизации // Журнал российского права. — 2002. — Ук 10. — С. 34 - 39.

48. Саидов A.Н. О развитии антропологии права // Право и политика.

— 2002. — № 9. — С. 143 - 151.

49. Системность законодательства как фактор повышения его качества // Государство и право. — 2002. — №8. — С. 5-15.

50. Сіренко В.Ф., Ющик OJ. Законодавство і закон / Методологічні підходи до визначення ефективності законодавства/ // Вісн. Акад. прав, наук України, — 1994. — № 2. — С. 13 - 22.

51. Скороход ЛІ., Скороход Ю.С. Про концепцію національної безпеки України // вісник міжнародних відносин. — 1993.— № 1. — С. 50 - 59.

52. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. 3-е изд. — М.: Сов. энциклопедия, 1984. — 1600 с.

53. Соснин АС, Прыгунов ПЛ. Менеджмент безопасности предпринимательства: Учеб. пособие. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. — 357 с.

54. Спірін О., Паламарчук В. Концепція національної безпеки України: регіональний аспект // Урядовий кур'єр. — 1997. — № 38-39 (1 бер.).

— С. 8.

55. Стахов А. Концепция национальной безопасности России: административно-правовой аспект // Российская юстиция. — 2003. — № 3. — С. 23 - 24.

56. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.М.Ко-рельского, В.Д. Перевалова. — 2-е изд., изм. и доп. — М.: НОРМА ИНФРА-М, 2002. — 616 с.

57. Теория права и государства. Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. В.В. Лазарева. — М.: Право и закон, 1996, — 424 с.

бо. Тероризм і національна безпека України: Матеріали міжнар. ковф.

— К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. — 276 с. 69. Тихомиров ЮА. Глобализация: взаимовлияние внутреннего к

международного права // Журнал российского права. — 2002. — № 11. — С. 3-12.

60. Шемшученко Ю.С. Концепція правова // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова, редкол.) та ів. — К.: "Укр. енцикл.", 2001. — Т. 3.: К. — М. — 792 с.