Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Висновки

Нами була розглянута геополітична безпека, її складові, зміст, основні загрози та напрями забезпечення. Головна увага у сфері геополітичної безпеки, котра вміщує як внутрішньополітичну, так і зовнішньополітичну сфери, має приділятися проблемам творення українського іміджу, забезпечення політичної стабільності і благополуччя, і врешті-решт процвітання нашої держави. Україна має і буде регіональним лідером. Потрібен час, наша наполеглива і натхненна праця.

Виконання всіх зазначених напрямів політики національної безпеки у сфері геополітичної безпеки, а також пріоритетів залежить не тільки від Міністерства закордонних справ, а й від інших міністерств та відомств України, недержавних організацій і окремих громадян, від наших закордонних партнерів, а взагалі від системного бачення проблем національної безпеки. ?

Контрольні запитання для самоперевірки

1. Поняття та зміст геополітики.

2. Поняття та основні складові геополітичної безпеки.

3. Сучасні загрози геополітичній безпеці України.

4. Система забезпечення геополітичної безпеки.

5. Пріоритетні напрями забезпечення національної безпеки в геополітичній сфері.

Завдання для самопідготовки

1. Розкрийте зміст співвідношення концепції національного інтересу і концепції глобалістики.

2. Окресліть місце та роль України в структурах міжнародної безпеки в контексті змін безпекових парадигм.

3. Роль України у формуванні центральноєвропейської цивілізації.

4. Змоделюйте періодизацію світових цивілізацій.