Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА

сукупність внутрішніх і зовнішніх умов, які забезпечують стабільний розвиток суспільства, захист кордонів від внутрішніх і ...

Висновки

1. Характер сучасних воєнних загроз кардинально змінився. Існують блоки зовнішніх і внутрішніх воєнних загроз, які включають загрози глобального, регіонального і місцевого характеру. Виник цілий ряд нових воєнних загроз, які ще кілька років тому вважалися маловірогідними або малозначимими. Посилився взаємозв'язок між зовнішніми і внутрішніми загрозами. Зросла небезпека регіональних, локальних, але особливо внутрідержавних конфліктів і воєн. Абсолютно іншим став склад протиборчих сил. Змінилися засоби, які можуть використовуватися для військового тиску і реалізації воєнних заіроз.

2. Україні, в цілях забезпечення свого гарантованого рівня безпеки, необхідно оцінювати і прогнозувати існуючі і потенційні загрози, наскільки б малі вони не були і своєчасно робити широкий комплекс необхідних заходів в політичній, економічній, соціальній і інших областях державної діяльності з опору на увесь спектр засобів впливу. Особливу увагу слід приділяти аналізу концептуальних поглядів, документів і практичних заходів в області зовнішньополітичної і воєнної діяльності Сполучених Штатів Америки, Китаю, Росії.

3. Загрози національній безпеці України і її союзникам в оборонній сфері у все більшому ступеню набувають комплексного характеру. Сам по собі поділ загроз на воєнні і невоєнні стає в значній мірі умовним, оскільки останні за певних обставин можуть трансформуватися у воєнні. Посилюються військово-технічні, військово-економічні, інформаційні та інші зовнішні небезпеки.

4. Аналіз можливих загроз дає можливість стверджувати, що для зниження можливого рівня їх виникнення, система забезпечення воєнної безпеки повинна володіти великими правами, повноваженнями, достатньою потужністю і певною силою, які дозволять вирішувати їй всі виникаючі проблеми у сфері воєнної безпеки. Разом з тим дана система повинна бути підзвітна державі, функціонувати в його інтересах, захищати їх, а також функціонувати в розумних рамках демократичного цивільного контролю.

5. Для досягнення стратегічної мети забезпечення воєнної безпеки Україні перш за все потрібно визначити критерії безпеки України і їх порогові значення. Не виробивши такий механізм, ми завжди програватимемо в поточних оцінках і прогнозах, виборі адекватних заходів забезпечення безпеки, які ґрунтуватися не на національних інтересах і реальних загрозах їх реалізації" а на тимчасових політичних рішеннях і поглядах керманичів.