Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

3.3. У сфері зовнішньої політики

До найбільш важливих об'єктів недержавного управління національною безпекою України в сфері зовнішньої політики вилежать :

• ресурси підприємств будь-якої форми власності, які реалізують зовнішню політику України, українських представництв і організацій за кордоном, представництв України при міжнародних організаціях;

• ресурси підприємств державної і недержавної форм власності, які реалізують зовнішню політику України на її території;

• блокування діяльності українських підприємств, що надають послуги у сфері забезпечення особистої та суспільної безпеки.

Серед зовнішніх загроз національній безпеці України у сфері зовнішньої політики найбільшу небезпеку становлять:

• вплив іноземних економічних, політичних та інформаційних структур на розроблення та реалізацію стратегії зовнішньої політики України;

- розповсюдження за кордоном дезінформації про зовнішню політику України;

• порушення прав українських громадян і юридичних осіб за кордоном;

- посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, територіальні претензії з боку інших держав;

• спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших держав;

• воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні війни (конфлікти) в різних регіонах світу, насамперед поблизу кордонів України

• спроби доступу та чинення впливу на інфраструктуру національної безпеки, українських представництв за кордоном, представництв України при міжнародних організаціях.

Серед внутрішніх загроз національній безпеці України у сфері зовнішньої політики найбільшу небезпеку становлять:

• порушення встановленого порядку збору, оброблення, збереження та передачі інформації у структурах недержавної форми власності, які реалізують або сприяють у реалізації органами державної влади зовнішньої політики;

• інформаційно-пропагандистська діяльність політичних сил, громадських об'єднань, засобів масової інформації і окремих громадян, яка викривлює стратегію і політику зовнішньої політичної діяльності України;

• недостатня інформованість населення про зовнішньополітичну діяльність України.

Основними заходами із забезпечення національної безпеки України у сфері зовнішньої політики є:

• участь у розробленні основних напрямів державної політики в сфері удосконалення системного забезпечення зовнішньополітичного курсу України;

• розроблення і реалізація відповідно до чинного законодавства комплексу заходів щодо посилення безпеки інфраструктури недержавної системи забезпечення національної безпеки, які сприяють у реалізації зовнішньої політики України, українських представництв і організацій за кордоном, представництв України при міжнародних організаціях;

• створення українським представництвам і організаціям за кордоном умови для роботи з нейтралізації можливих загроз і небезпек зовнішній політиці України;

" запобігання і сприяння органам державної влади відповідно до законодавства у відверненні посягань на її державний суверенітет і територіальну цілісність з боку інших держав;

• удосконалення системного забезпечення по протидії порушення прав і свобод українських громадян та юридичних осіб, які перебувають за кордоном;

• сприяння усуненню конфліктів, насамперед у регіонах, що межують з Україною;

• удосконалення системного забезпечення суб'єктів України з питань зовнішньої політичної діяльності, що входять до їх компетенції.