Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

Дивись також:

РЕЙТИНГ

(rating - оцінка, положення) - показник популярності в суспільстві політичних діячів, політичних партій, громадських організацій, ...

БАЛАНС СТРУКТУРНЫЙ

- англ. equilibrium, structural; нем. Balance strukturelle. Состояние системы элементов (в часта., членов групп, воспринимаемых ...

ГРАЖДАНСКОЕ СОГЛАСИЕ

наличие консенсуса, единодушия, согласованности между различными социальными силами гражданского общества (или большинства из них) по ...

АВАНТЮРИЗМ ПОЛИТИЧЕСКИЙ

(фр. аvanture - приключение, риск) - деятельность политических лидеров, отдельных личностей, партий, движений, государственных и ...

БОРЬБА ПОЛИТИЧЕСКАЯ

состояние противопоставления интересов политических субъектов с целью достижения определенных политических результатов. Виды политической борьбы многообразны. ...

1.3. Предмет бенчмаркінгу

Є дві старі істини, що характеризують проблеми визначення предмета бенчмаркінга. Перша — критерії переопДневі, а процеси упущені, а друга — що% без як є порожнім. Кому належать цей вислів, невідомо. Тим не менш, вони точно описують ту пастку, в яку попадають багато на початковій стадії проведення БМ.

Першою реакцією щодо БМ є прагнення мислити виключно з погляду критеріїв ефективності. Менеджерам потрібен результат. Вони воліють знати, що є контрольною точкою (Ьепсшпагк) при проведенні БМ, і при цьому втрачають процес, який визначає досягнення цієї контрольної точки. Зосередження на контрольній точці, як на критерії ефективності, дійсно є пустою заявою, поки не є відстеженим зв'язок із найкращим методом організації роботи, який забезпечив досягнення результату.

Отже, професіонали розуміють, що при проведенні БМ найбільшу віддачу забезпечує саме зосередження на бізнес-процесах та їх удосконаленні. При неспрямованому БМ пошук може у найкращому випадку становити собою невпорядковану діяльність. Такий підхід до проведення БМ є недоцільним і навряд чи сприяє досягненню бажаних результатів.

Професіонали БМ завжди прагнули до більш раціональних способів діяльності, і вважали за доцільне вживати більш планомірний і продуктивний підхід до проведення БМ. До розуміння цього дійшли багато кампаній.

Ми дотримуємося позиції, відповідно до якої організації втратили зв'язок з основними бізнес-процесами. В кампанії важко знайти спеціалістів, які б могли надати опис важливого для компанії процесу. В усіх процесах можна виділити параметри входу, етапи процесу, параметри виходу, зворотний зв'язок і результат.

Визначаючи предмет БМ, доцільно використовувати модель системи управління, яка використовується і у БМ. Ці види діяльності включають маркетинг, виробництво, доставку, контролінг, обслуговування і виставлення рахунків. Для кожного з них визначені конкретні субпроцеси, поряд з їх власними ввідними даними, висновками і критеріями результату. Перший з цих видів діяльності досліджує процес розв'язання проблем, що є основним субпроцесом у межах маркетингу. Параметри входу визначаються як запроси клієнтів, параметри виходу — як задоволення запитів клієнтів, а критерій результатів — як процент повторних покупок клієнтів.

Отже предметом бенчмаркінга є процес і результат застосування кращих методів конкурентом, а також процес і результат використання отриманої інформації на користь власної організації. БМ не можна обмежувати лише контрольною точкою, лишаючи поза увагою сам контекст і умови та чинники її досягнення, що умовно називають процесом. Водночас хотіли акцентувати увагу і на тій обставині, що обмежувати БМ лише вивченням самого процесу без розроблення методології застосування результатів успіху для власної компанії і вивчення результатів цього застосування е неповним. За таких умов порушується зворотний зв'язок, за допомогою якого і можна оцінити результат та ефективність впровадження успішного процесу і результат в діяльність іншої організації.

Саме для цього, необхідно чітко визначати цілі, завдання принципи та методи бенчмаркінгу, про що і йтиметься нижче.