Національна безпека України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: КНТ | Кількість сторінок: 576

3.2. Перспективи розвитку бенчмаркінгу безпеки в Україні

Дуже важко щось передбачати. Це належить особливо і до бенчмаркінгу, який перебуває на стадії формування, що обумовлено інтересом, який виявляється до теми удосконалення забезпечення безпеки і різноманітністю організацій і окремих осіб, які використовують бенчмаркінг на практиці. Завдячуючи появі нових методик доцільніше говорити про стадії розвитку бенчмаркінгу, ніж про остаточну концепцію його розуміння. Одним із способів оцінки майбутнього бенчмаркінгу є розгляд головних позицій пізнання управління бенчмаркінгом. Зрозуміти роль бенчмаркінгу в майбутньому можливо через оцінку деяких проблем, що виникають, які, у кінцевому випадку, мають бути вирішені за допомогою бенчмаркінгу, що призведе до остаточного формування процесу як інструмента удосконалення бізнесу.

Передусім слід тверезо підходити до класифікації процесів забезпечення безпеки, ґрунтуючись на методології бенчмаркінгу. Дана класифікація має бути орієнтованою на процес, а не на діяльність або бачення організації. Система класифікації має:

• враховувати точку зору споживача послуг безпеки;

* бути простою при використанні;

• використовувати визначення, що є зрозумілими і неспеціалісту;

• володіти зрозумілою структурою;

• демонструвати природну взаємодію і зв'язок;

• бути заснованою на ієрархічному поглядові на компанію. Система класифікація має бути гнучкою і передбачати можливість

включення нової інформації. Класифікацію слід використовувати в якості інструмента діагностики з тим, щоб зрозуміти діяльність компанії, і те, як вона безпосередньо здійснюється. Класифікація має забезпечити чіткіше і повніше розуміння меж і наступності процесів, через те, що її відсутність негативно впливає на ефективність досліджень, що проводяться.

До основних чинників, що лежать в основі бенчмаркінгу безпеки належать:

• впевненість у необхідності змін;

• визначення того, що саме має бути змінено;

• уявлення про те, як ці зміни вплинуть на організацію в цілому. Роль бенчмаркінгу безпеки:

• існуюча розбіжність між методами, що застосовуються однією компанією та методами, що застосовуються іншою, створює необхідність перетворень;

• розуміння кращих методів, що застосовуються в галузі забезпечення безпеки, визначає, що саме має бути змінено;

• методи забезпечення безпеки, які були віднайдені в інших організаціях, дають уявлення про кінцевий результат перетворень.

При цьому бенчмаркінг безпеки застосовується на постійній основі і охоплює усю компанію. Також має існувати усвідомлена необхідність пошуку і впровадження кращих методів організації процесів забезпечення безпеки.

Постає логічне запитання: як досягти досконалості бенчмарків-га безпеки? Як розпізнати його?

Для цього слід розуміти декілька чинників:

• процес управління — комплекс заходів, спрямованих на організацію, підтримку та забезпечення діяльності по бенчмаркінгу;

• логічне обґрунтування бенчмаркінга; таким буде сам процес розвитку бізнесу;

• усвідомлення взаємозв'язку між бенчмаркінгом та удосконаленням бізнес-процесів, за нашого випадку процесів забезпечення безпеки;

• розуміння органічної єдності бенчмаркінга з іншими ініціативами, спрямованими на удосконалення діяльності організації.

Рівень проведення бенчмаркінгу залежить від того, наскільки послідовно здійснюється дослідження керівництвом компанії. БМБ має сприйматися як основний інструмент підвищення якості послуг в сфері безпеки. Прямий та зворотний зв'язок БМБ і результатів діяльності компанії слугує безпосереднім доказом його цінності. БМБ має сприйматися як основний інструмент забезпечення конкуре нтоздатності, підтримки вимог клієнтів і ефективної діяльності компанії.

Бенчмаркінг безпеки це процес навчання кращим методам забезпечення безпеки.