Політологія: Навч. посіб.

Автори: , , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 415

Дивись також:

ИМПИЧМЕНТ

(англ. impeachment - порицание, обвинение) - правовая проце­дура привлечения к суду парламента высших должностных лиц ...

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

совокупность направлений деятельности государства, его структур и институтов по организационному, конкретно- содержательному выражению интересов народа ...

Судова влада

Правосуддя в Україні здійснюється винятково судами. їх юрисдикція поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Рішення судів є обов'язковими для виконання на всій території України. Складовими судової системи України є Конституційний Суд, суди загальної юрисдикції та спеціалізовані суди.

Конституційний Суд — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Він вирішує питання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради, актів Президента, актів Кабінету Міністрів, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; дає висновок щодо відповідності Конституції України чинним міжнародним договорам, що вносяться до Верховної Ради для ратифікації, дає висновок щодо дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту; здійснює офіційне тлумачення Конституції та законів України. До Конституційного Суду можуть звертатися: Президент; не менше 45 народних депутатів; Верховний Суд; уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Верховна Рада Автономної Республіки Крим. Конституційний Суд складається з 18 суддів і формується призначенням по шість суддів відповідно Верховною Радою, Президентом та з'їздом суддів України. Суддю Конституційного Суду призначають на дев'ять років без права бути призначеним на повторний термін. Ним може бути громадянин України, який на день призначення досяг віку 40 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом щонайменше десять років, проживає в Україні упродовж останніх 20 років та володіє державною мовою. Конституційний Суд таємним голосуванням обирає зі свого складу лише на один, трирічний, термін Голову Конституційного Суду.

Вищим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд, який обирає Верховна Рада безстроково, а в системі спеціалізованих судів, основу яких становлять господарські суди — вищі спеціалізовані суди. Перше призначення суддів терміном на п'ять років здійснює Президент, на подальший термін їх обирає Верховна Рада безстроково. Судді володіють недоторканністю, що гарантується Конституцією та законами України, і не можуть бути без згоди Верховної Ради затриманими чи заарештованими до винесення обвинувального вироку судом.

В Україні не допускається створення надзвичайних та особливих судів.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних на засадах: законності; рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальності Сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласності судового процесу та його повного фіксування технічними засобами; забезпечення апеляційного та касаційного оскаржень рішення суду, крім випадків, встановлених законом; обов'язковості рішень суду.