Масові комунікації: підручник для студентів ВНЗ

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія" | Кількість сторінок: 206

Дивись також:

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

(від лат. de... - префікс, що означає заперечення, і centralis - серединний) - управлінська політична ...

ЗАЯВА УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ

Ми, журналісти українських телеканалів, занепокоєні загрозою висвітлення вирішального періоду виборів у спотвореному вигляді.

Всупереч стандартам професійної журналістики, влада, а під її тиском частина власників та менеджерів телеканалів, прагнуть замовчувати важливі події або перекручують їх сутність.

Ми усвідомлюємо власну відповідальність за надання людям інформації, на основі якої вони приймають свої рішення.

Тому ми вимагаємо дотримання таких стандартів висвітлення подій:

1. Усі інформаційні програми повинні інформувати про всі суспільно значущі події.

2. Усі інформаційні програми повинні представляти всі значущі точки зору на події, що висвітлюються.

3. Уся інформація, що потрапляє до етеру, має бути перевірена та містити посипання на джерела.

Ми зобов'язуємося виконувати ці стандарти.

Ми впевнені, що повне і професійне висвітлення вирішального періоду виборів е вкрай необхідним для глядачів.

Ми закликаємо колег приєднатися та підтримати нашу позицію! (346 підписів)

Таким чином, ознаками журналістської революції стали:

• Активізація діяльності Незалежної медіа-профспілки, особливо її Київського регіонального відділення.

• Відмова журналістів від розміщення в етері інформаційних матеріалів, які зазнали політичної цензури з боку менеджменту ЗМК чи їхніх власників.

• Зміни у редакційній політиці провідних телеканалів: масова відмова від "темників", поява матеріалів, що представляють різні думки, а не лише думку, вигідну чинній на той час владі.

• Публічні акції незгоди з цензурою та солідарності з журналістами опозиційних видань.

Аналіз причинно-наслідкових зв'язків подій Помаранчевої революції дав можливість Р. Павленку та І. Клименко зробити висновок про те, що процеси в журналістському середовищі, які мають назву журналістської революції, мали вторинний, тобто похідний, характер від загального стрибкоподібного процесу демократизації українського суспільства.